Afsked med Lindøværftet.

Lørdag d. 26. november var en særdeles trist dag for mange mennesker.
Det var den dag da det sidste skib afsejlede fra Lindøværftet.
Rigtig mange mennesker var indbudt til at overvære den sidste afsejling.
Den triste begivenhed startede d. 24. november, med at skiltet med “Odense Stålskibsværft”, blev taget ned at taget på Hovedporten.
Det skal bemærkes , at MLTV ikke kunne få adgang til at filme ved medarbejderfesten d. 26. november, da værftet betegnede den som privat.