Huskedag i Kerteminde Kommune.

Torsdag d. 28/09-2017 blev der afholdt huskedag i Kerteminde Kommune. Dagen blev afholdt i Frivillig Centret, Regnar Langesvej 1 i Kerteminde og havde følgende program:
Præsentation af nuværende tilbud for demente i Kerteminde Kommune.
Præsentation af Marselisborg projkek.
Tanker og tilbud for demente og pårørende i fremtiden.
Demenskoret synger.
Demensven // Hvad betyder det ??
Musik og dans.