Hvad sker der på Lindø

Onsdag d. 26. januar 2011, havde Socialdemokraterne i Kerteminde inviteret til en debat i Munkebo Forsamlingshus, en debat der havde fået titlen “Hvad sker der på Lindø”.
I debatten deltog:
Claus Hviid Christensen, direktør got LORC.
Peter Jann Nielsen, direktør for Odense Staalskibsværft.
Carsten Aa, direktør for Odense Havn og Jan Johansen,
næstformand for 3F.
Mødeleder var Palle Hansborg-Sørensen.