Jættestuerne i Munkebo.

Folk der færdes på Garbæksvej i Munkebo, har ikke kunnet undgå at se 2 meget forfaldne Jættestuer, eller som nogen kalder dem "Stendysser", som ligger på en mark ud til Garbæksvej.
Fabrikant Torben Schroll, kan fra sit værksted på Nymarken se direkte ud på Jættestuerne,
og har i mange år skuket efter den renovering, der nu er tilendebragt.
Sat på hjemmeside: 12. – august – 2011 – 13:28)