Loppemarked søndag d. 1. september, hos Soroptimisterne på Rosengården på Kertinge Mark.